a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

پودر گرد (DS)

تبوکونازول 2% گرد

تبوکونازول 2% گرد
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی و ریشه کنی بعنوان ضدعفونی کننده بذر.

تریادیمنول 7/5% گرد

تریادیمنول 7/5% گرد
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی و ریشه کنی جهت کنترل سیاهک پنهان گندم به صورت ضد عفونی بذر

نامی 1% حشره کش خانگی پودر

نامی 1% حشره کش خانگی پودر
حشره کش تماسی با طیف وسیع جهت مبارزه با انواع حشرات خانگی نظیر مورچه و سوسک

پروپوکسور 1% پودر

پروپوکسور 1% پودر
حشره کش دامی جهت کنترل انگل های جلدی طیور، حیوانات اهلی، و خانگی به خصوص سگ و گربه