a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

کنه کش

اسپیرودیکلوفن 24% سوسپانسیون

 اسپیرودیکلوفن   24% سوسپانسیون
حشره کش وکنه کش انتخابی غیر سیستمیک و تماسی

اورتوس 5% سوسپانسیون

اورتوس  5% سوسپانسیون
کنه کش با خاصیت تماسی و نفوذی بالا با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم کنه قرمزمرکبات، کنه های تارعنکبوتی درختان میوه سردسیری وکنه شرقی مرکبات. تحت لیسانس شرکت نیهون نوهیاکوژاپن

بروموپروپیلات 25% امولسیون

بروموپروپیلات 25% امولسیون
کنه کش غیر سیستمیک علیه تمامی مراحل زندگی کنه ها به ویژه کنه قرمز و کنه زرد شرقی مرکبات و کنه تارعنکبوتی چغندر قند

تترادیفون 7/52% امولسیون

تترادیفون 7/52% امولسیون
کنه کش تماسی وغیرسیستمیک با اثر طولانی مؤثر بر تخم و مراحل غیربالغ ، علیه کنه خرما،کنه تارعنکبوتی پنبه،کنه قرمزوزردشرقی مرکبات،کنه تارعنکبوتی سویا سبزیها وجالیز،کنه حبوبات،کنه پاکوتاچای

هگزی تیازوکس 10% امولسیون

هگزی تیازوکس 10% امولسیون
کنه کش تماسی گوارشی و نفوذی با اثرتخم کشی ،لاروکشی و شفیره کشی ،علیه کنه قرمز مرکبات

پروپارژیت 57% امولسیون

پروپارژیت 57% امولسیون
کنه کشی غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی، مؤثر بر روی کلیه مراحل رشدی(بالغ-پوره-نمف) کنه ها

کلوفنتزین 50% سوسپانسیون

کلوفنتزین  50% سوسپانسیون
کنه کش تماسی با خاصیت تخم کشی انتخابی با دام زیاد از گروه تترازین ها